Haninge Parkettservice AB

Thomas Karlsson    070-521 40 14

GDPR policy
Vi samlar in uppgifter såsom namn, adress, mailadress, fastighetsbeteckning och personnummer. Dessa uppgifter behövs för att kunna kommunicera med kunder samt att göra rotavdrag för kunds räkning. Uppgifterna lämnas aldrig ut till annan part än skatteverket vid ansökan om rotavdrag. Vi kommer aldrig använda uppgifterna till att skicka reklam eller dylikt. Uppgifterna behandlas med största säkerhet. Du som kund kan närsomhelst begära ut ändra eller få dina uppgifter raderade.

Haninge Parkettservice AB  070-521 40 14

info@haningeparkett.se